Công ty Taewoongnetworks

Trang web khủng mà Net Solutions đã thực cho CÔNG TY TNHH TAEWOONG NETWORKS VIỆT NAM với hệ thống phân phối sản phẩm khổng lồ:
– 6.700 sản phẩm.
– 240 danh mục sản phẩm trên 24 lĩnh vực khác nhau.
– 11 công ty đối tác.
– Tư vấn, triển khai, lắp đặt các hệ thống Mạng, Hội nghị truyền hình, Tổng Đài, Camera, và một số hệ thống khác.
– Website song ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Mô tả

www.taewoongnetworks.com

 

Trang sản phẩm: